ซูเปอร์ไฟเบอร์ :เกมเมอร์แพ็ค Fiber Gamer Pack **สนใจติดตั้งโทร 086-104-0702

สำหรับระบบสายโทรศัพท์ XDSL

 1. ฟรีค่าติดตั้ง
 2. ฟรีค่าประกันอุปกรณ์
 3. ฟรี! ค่าเดินสาย และ สายโทรศัพท์ให้ 325 - 524 เมตร
 4. ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า เหลือเพียง 890 บาท
 5. ลูกค้าต้องชำระบิลค่าบริการเดือนแรกทันทีภายใน 30 วันนับจากวันติดตั้ง

สำหรับระบบ FTTC

 1. ฟรีค่าติดตั้ง
 2. ฟรีค่าประกันอุปกรณ์
 3. ฟรี! ค่าเดินสาย และ สายเคเบิ้ลให้ 71-121 เมตร
 4. ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 890 บาท
 5. ลูกค้าต้องชำระบิลค่าบริการเดือนแรกทันทีภายใน 30 วันนับจากวันติดตั้ง

สำหรับระบบ FTTH

 1. ฟรีค่าติดตั้ง
 2. ฟรีค่าประกันอุปกรณ์
 3. ฟรี! ค่าเดินสาย และ สายเคเบิ้ลให้ 501-1000 เมตร
 4. ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 890 บาท
 5. ลูกค้าต้องชำระบิลค่าบริการเดือนแรกทันทีภายใน 30 วันนับจากวันติดตั้ง

 

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูอินเตอร์เน็ต ในวันสมัคร
บุคคลทั่วไป


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด


เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูอินเตอร์เน็ต ในวันติดตั้ง
บุคคลทั่วไป **(ใช้เอกสาร 2 ส่วน : สำเนาบัตรประชาชน และ อย่างใดอย่างเพื่อยืนยันที่อยู่)


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


กรณียกเลิกก่อนครบสัญญา 12 เดือน **หลัง 12 เดือน รายการด้านล่างฟรีทุกอย่าง


1. ลูกค้าต้องชําระค่าแรกเข้า 2,000 บาท
2. ค่าติดตั้งและค่าเดินสายใน 2,600 บาท
3. ค่าติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์บ้านทรูเลขหมายใหม่ 3,350 บาท
4. ส่งคืนอุปกรณ์ Modem ในสภาพสมบูรณ์ให้แก่บริษัทฯ หากชํารุด สูญหาย ชําระเป็นเงิน 3,900 บาท
5. ค่าอุปกรณ์ HUMAX Wi-Fi Dual Band Gigabit Router ชําระเป็นเงิน 3,290 บาท